Cases

På denne side vil du kunne læse en række cases om vores samarbejde med offentlige og private organisationer.

Forsvaret:
Sådan byggede vi vores nye kursusportal

Fra gamle systemer og lange rækker af tunge, administrative procedurer, til en fuldkommen digitaliseret arbejdsgang med fuldt overblik over uddannelsesforløb. Forsvaret er kommet langt i deres forretningsudvikling, og der er stadig store ambitioner for fremtiden.

Region Hovedstaden har automatiseret deres kompetencestyring

Region Hovedstaden har med Plan2learn skabt kontrol og overblik over medarbejdernes kompetencer. I dag underviser de over 45.000 medarbejdere i platformen. Læs mere om hvordan uddannelsesforløb og kompetencer håndteres i samspil i casen.

Hvidovre Hospital digitaliserer sine førstehjælpsdukker

Hos Hvidovre Hospital er der skabt en forbindelse mellem redningsdukkerne, som medarbejderne øver deres førstehjælpskompetencer på, og deres læringsportal i plan2learn. Dermed spares der på manuelle ressourcer, samtidig med at HLR-kurser nu er meget mere tilgængelige.

Force Technology digitaliserer kursusudbud med blended learning

Force Technology har med Plan2learn skabt en række blended learning forløb, som blander virtuel undervisning med praktiske træning og erfaringer. Læs mere om deres forløb i casen.

Esbjerg Kommune har automatiseret deres onboarding

Med plan2learn har Esbjerg Kommune fået et fuldstændig automatisk onboardingforløb, der sørger for en blød opstart for nye medarbejdere og sparer kommunen for 1.200 timers arbejde årligt.

Esbjerg Kommune har fået automatisk onboarding

Gladsaxe Kommune får Glad Sommer med nem aktivitetsadministration

Gladsaxe Kommune har igen i år udbudt over 68 forskellige sommerferie aktiviteter for kommunens børn. Med hjælp fra plan2learn har det været nemmere end nogensinde før for kommunens ansatte.

Vil du høre mere om vores cases?