Onboarding

”Når vi ansætter en ny medarbejder, så vil Plan2learn automatisk levere relevant e-læringsmateriale til netop denne medarbejder. Det er blandt andet standardvideoer, som vil omhandle medarbejderens kommende arbejdsområder, hvad enten det drejer sig om onboarding af en ergoterapeut, sundhedshjælper eller sygeplejerske”

Steen Meyer Larsen, Esbjerg Kommune

Oplever du

At I bruger uhensigtsmæssig meget administrationstid på onboarding af nye medarbejdere, samt at medarbejderne skal finde introkurser, vejledninger mv. på forskellige platforme? Oplever du desuden udfordringer med opfølgning, som leder ifm. onboarding eks. om de nye medarbejdere har gennemført det obligatoriske GDPR kursus?

Løsningen med plan2learn

Med plan2learn har du mulighed for at sætte din onboarding på autopilot, ved at samle alt onboardingrelateret indhold til samlede forløb, som den nye medarbejder automatisk inkluderes i ved ansættelse. Herefter har medarbejderen let adgang til sit onboardingforløb.

Onboarding med Plan2learn

Mange organisationer oplever udfordringer med onboarding ift. at sikre, at de forskellige nye medarbejdere let får adgang til præcis det indhold, der er relevant og nødvendigt for netop dem. Derudover er det ofte en udfordring for ledere at holde styr på medarbejdersamtaler, samt hvor medarbejderne er i deres onboardingforløb.

Disse udfordringer kan plan2learn bidrage til at løse. Ved at gøre plan2learn til samlet kilde for læring, så vil du kunne udnytte mulighederne for automatisk inkludering og opfølgning. Derved sættes organisationens onboarding på autopilot, og ledere kan koncentrere sig om trivselssamtaler og opfølgning med et lettilgængeligt værktøj.

Esbjerg Kommune har automatiseret deres onboarding

Med plan2learn har Esbjerg Kommune fået et fuldstændig automatisk onboardingforløb, der sørger for en blød opstart for nye medarbejdere og sparer kommunen for 1.500 timers arbejde årligt.

Læs her hvordan Esbjerg Kommune har sat deres onboarding på autopilot

Onboarding gjort lettere med plan2learn

  • Ansættelse

    Når medarbejderen oprettes i AD eller lønsystemet oprettes vedkommende automatisk i plan2learn. Herefter genkender systemet medarbejderens stilling, afdeling, ansættelsesdato mv. hvorefter systemet automatisk tilmelder medarbejderen til det gældende onboardingforløb for denne person.

  • Tilgang

    Når medarbejderen er tilmeldt onboardingforløbet modtages en automatisk mail med direkte link til afvikling. Herfra er medarbejderen ét klik fra afvikling af dokumenter, e-læring, tilmelding til kurser & ledersamtaler mv.

  • Opfølgning

    Lederen har let tilgængelig adgang til overblik over sine medarbejderes fremgang i onboardingforløbet inklusive udestående samtaler. Derudover kan lederen selv opsætte et personaliseret overblik samt sende påmindelser, til-og afmelde medarbejdere til kurser og møder mv.

Vil du høre mere?