5 tips til succesfuld onboarding

I denne artikel vil vi give dig tips til onboarding. Et godt onboardingforløb giver mere engagerede medarbejdere og vil hjælpe med at skabe en følelse af tryghed deres nye arbejdsplads. Dette skal alt sammen øge sandsynligheden for, at du kan fastholde dine vigtigste ressourcer – dine medarbejdere.

I dette indlæg har vi samlet 5 tips til sucessfuld onboarding, der vil hjælpe dig med at give en flyvende opstart til dine nye medarbejdere 

1. Preboarding

Der er altid en tidsperiode, fra øjeblikket hvor den nye medarbejder underskriver sin kontrakt, til at de møder op til deres første arbejdsdag. Mange virksomheder har en plan for deres onboarding, men tiden op til kan være ligeså vigtig. Derfor bør du overveje et preboarding forløb. 

En preboarding giver din onboarding en større chance for at blive succesfuld, og efterlader medarbejderen engageret, motiveret og med et positivt forhold til din virksomhed. 

Et preboarding forløb kunne bestå af at sende en beskrivelse af, hvordan introduktionsperioden kommer til at forløbe til medarbejderen. Giv dem væsentlige detaljer som rutevejledning, offentlig transport, kantine- eller frokostordninger i god tid.

Det er væsentligt at holde informationerne få, korte og præcise, for ikke at overrumple eller stresse medarbejderen unødigt. På denne måde holder du kontakten med den nyansatte og giver de fornødne informationer, så han eller hun kan føle sig forberedt, tryg og velkommen.

Læs mere om preboarding her

2. Hav en klar plan for første dag

Når medarbejderen starter første dag, er det utroligt vigtigt at give en fornemmelse af, at virksomheden er velforberedt og imødekommende. Du skal stræbe efter at give et godt førstehåndsindtryk af din virksomhed, og skabe trygge rammer, da dette er afgørende for fastholdelsen af din nye medarbejder.

En god start kan indebære at gøre arbejdsstationen klar med de digitale værktøjer og opsætninger, som er nødvendige for at medarbejderen kan komme godt fra start. Derudover er det altid rart med en fysisk rundvisning på stedet, så man kan finde basale ting som toiletter eller kaffemaskinen.

På denne rundvisning kan den ansatte også få sat ansigt på de nye kollegaer, og besøge de forskellige afdelinger. En god start i det sociale vil få medarbejderen til at føle sig velkommen. Det kan skabe et utrolig dårligt indtryk, hvis medarbejderen føler sig overset og må klare sig selv.

Guide til onboarding

Hent vores guide til effektiv onboarding

En ny ansættelse er forbundet med masser af forventninger. Fra begge parter. Derfor er det vigtigt, at organisationen sørger for en blød landing i de nye omgivelser. Og her er en god onboarding-proces fuldstændig afgørende.

Hvis du henter vores guide kan du bl.a. læse mere om:
• Øget produktivitet og tilfredshed med jobbet
• Større engagement
• Lavere medarbejderomsætning
• Hurtigere time-to-performance

3. Introducér virksomheden

Det er herefter en god ide at medarbejderen starter ud med mindre opgaver, som samtidig gør dem klogere på virksomheden, som f.eks. at gennemgå jeres politik og retningslinjer. Dette kunne håndteres med udvalgte e-læringskurser og aktiviteter.

Der er masser af nye informationer for nyansatte og derfor er det vigtigt at levere dem i et overskueligt tempo. Dette kan gøres ved at tilrettelægge et introforløb, som løber over nogle dage. Du kan gøre oplevelsen bedre ved f.eks. at skifte medarbejderhåndbogen ud, og pakke den ind i en kort videointroduktion eller en interaktiv fil. Derved kan medarbejderen tilgå informationen i eget tempo, når det passer ind, eller finde det frem senere.

onboarding overblik funktion i plan2learn

4. Feedback og forventningsafstemning

Det er vigtigt med feedback i et onboarding forløb, da dette gør at den nyansattes forventninger kommer i spil. Her kan du også følge op på trivsel og tilfredshed, og hvorvidt dette stemmer overens med begge parters forventninger.

Her kan det give mening at bruge surveys til at indsamle feedback fra medarbejderen. På den måde kan du se, om de har forstået de mange informationer, og om introduktionen til virksomheden er gået som forventet. Det kan være, at der skal suppleres med flere aktiviteter, så medarbejderen får den rette forståelse af sine opgaver og får indarbejdet gode vaner. Denne viden kan også anvendes til at optimere dit onboardingforløb i fremtiden.

Feedback er altså den bedste måde at tilpasse introduktionsforløbet, hvis det ikke lever op til virksomhedens eller den nyansattes forventninger.

5. Dialog

For at fuldende et succesfuldt onboardingforløb, bør medarbejderens nærmeste leder arrangere en personlig dialog om, hvad der skal ske de kommende dage og uger. Det vil også være en stor hjælp, at udpege en kontaktperson for medarbejderen. Vedkommende kan være et sikkerhedsnet, som den nye medarbejder kan gå til, hvis der opstår tvivl eller spørgsmål.

Det kan også være væsentligt at tale om både kort- og langsigtede mål for medarbejderens udvikling. Det vil bevise, at virksomheden er engagerede i medarbejderens fremtid, og at i ser dem som en vigtig brik i organisations kommende succes.

Giv den ansatte lidt ekstra opmærksomhed i løbet af de første par uger, så vedkommende føler sig tilpas og velkommen i de nye omgivelser. Tag initiativet til uformelle samtaler i løbet af arbejdsdagen. På denne måde føler han eller hun sig ikke overset eller efterladt til sig selv, hvilket mindsker usikkerhed, men derimod styrker tryghed og fællesskabet.

Hvis du ønsker at læse mere omkring fordelene ved onboarding har vi gået i dybden i denne artikel.

Vil du have flere tips til onboarding?