ESG Politik

ESG – ProOffice Gruppen vil gøre en forskel

Som en del af ProOffice Gruppen, så tror Plan2learn på et gensidigt samarbejde med vores forretningspartnere, der skal bidrage aktivt til en positiv og bæredygtig samfundsmæssig udvikling inden for klima, ledelse og sociale forhold.

Denne udvikling kræver, at vi lever op til vores ansvar over for vores dedikerede medarbejdere, som er afgørende for at skabe og levere vores løsninger.

Samtidig arbejder vi konstant på at minimere vores påvirkning på klimaet, da vi forstår vigtigheden af at handle ansvarligt for en mere bæredygtig fremtid.

E - Environmental

Environmental omhandler miljømæssige faktorer og initiativer, hvor der sættes fokus på at reducere vores negative påvirkning af planeten.

S - Social

Social sættes fokus på hvad virksomheden gør for at bidrage til samfundet, såsom initiativer for ligestilling, inklusion og bedre arbejdsforhold.

G - Governance

Governance omhandler hvordan virksomheden sikrer sig gennemsigtighed, ansvarlighed og en stærk etik.

Vores overordnede ESG-politik er grundlagt på FN Global Compacts ti principper og reflekterer målsætningerne bag FN’s 17 bæredygtighedsmål.

Hos ProOffice Gruppen stræber vi efter at være:

Et ærligt, troværdigt og ansvarligt softwarehus: Vi forpligter os til et højt etisk niveau og integritet i vores forretningspraksis. Gennem åbenhed og ansvarlighed ønsker vi at opretholde et tillidsfuldt forhold med vores interessenter.

Et klimavenligt softwarefirma: Vi erkender vores rolle i den grønne omstilling og forpligter os til at reducere vores miljøpåvirkning. Gennem bæredygtige forretningsmetoder og innovationer stræber vi efter at være en positiv kraft for planeten.

En mangfoldig og tryg arbejdsplads: Vi værdsætter mangfoldighed og skaber en inkluderende arbejdskultur. Vi forpligter os til at sikre en tryg og støttende arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives og kan udvikle deres fulde potentiale.

ESG – Politik

I denne PDF vil du kunne læse vores overordnede ESG politik for Prooffice Gruppen APS.

Dette inkluderer de forskellige principper, der har været med til sætte retningslinjerne for vores ESG-initiativer, samt vores fokuspunkter for miljø, social ansvarlighed og ledelse. 

Download vores ESG politik (DK)

Download our ESG policy (ENG)

ESG – Rapport 2023

I denne PDF vil du kunne læse ProOffice Gruppens ESG rapport for 2023.

Dette inkluderer vores forbrug for det forgangne år, hvilke initiativer vi har sat i gang, og en materiel matrix.

Download our ESG report for 2023 (ENG)

Vil du høre mere om kursusadministration?