Kompetenceudvikling

”Vi har bygget en lang række forskellige undervisningsforløb, der tilpasser sig efter hvilken medarbejder der logger ind. I disse forløb er der både tilstedeværelseskurser, træning og udvikling af de nødvendige kompetencer for medarbejderens ansvarsområde. Vi har over 45.000 medarbejdere, som tager deres uddannelse gennem systemet, og Plan2learn holder styr på dokumentationen af den individuelle medarbejders kompetenceudvikling”


Jesper Melek Nielsen – Forretningsudvikler på Region Hovedstadens LMS

Du oplever

Som leder har du svært ved at holde overblik over dine medarbejderes kompetencer. Det kan være en stor udfordring at sikre organisationens compliance i relation til erhvervede og generhvervede obligatoriske kompetencer.

Løsningen med Plan2learn

Via ledersiden får du et godt overblik over fordelingen af kompetencer blandt din medarbejdere. Derudover kan du følge med i hvilke kompetencer, der nærmer sig udløb eller allerede er udløbet.

Kompetenceudvikling med Plan2learn

Mange organisationer oplever udfordringer med at vurdere, hvordan kompetencebehovet er i forhold til organisationens strategi. Eksempelvis, hvis medarbejderne ikke har de nødvendige kompetencer til at løse de stillede opgaver.

Det kan være en stor sårbarhed for din organisation, hvis du mangler overblik over fordelingen af færdigheder hos medarbejderne. Derfor er det en god ide, at have et værktøj til at planlægge og styre dine medarbejderes kompetenceudvikling.

Plan2learn hjælper dig med, at holde overblik og styre dine medarbejderes udvikling, så du undgår et kompetence-gap. Derved kan du planlægge undervisningsforløb på et datadrevet grundlag, og lade dig udføre strategisk kompetenceudvikling.

Processen gjort lettere med plan2learn

 • Krav

  Hvilke krav bliver der stillet til organisationens medarbejdere? Hvad kan du aktivt gøre for at sikre, at medarbejderne i din afdeling har de nødvendige kompetencer til at nå de strategiske mål?

 • Matrix

  Med plan2learn får du godt overblik over dine medarbejderes kompetencer ved hjælp af en matrix. Via farvekoder får du hurtigt et statusoverblik for den enkelte medarbejder eller for en bestemt gruppe af kompetencer.

 • Gap

  Matrixen hjælper dig med at lave en analyse af, hvilke kompetencer dine medarbejdere mangler. Her kan du nemt danne dig et overblik over, hvorvidt dine medarbejdere lever op til den tegnede kompetenceprofil.

 • Planlægning

  Med kompetencestyring i plan2learn bliver det nemt for dig, at planlægge et kompetenceløft. Udvalgte kurser kan gøres obligatoriske og kompetencerne tildeles automatisk i det øjeblik medarbejderen har gennemført kurset.

Du skal lave et introduktionsforløb

Du skal sikre dig, at dine medarbejderne får tilegnet sig de rette kompetencer, så de er klædt på til at møde deres nye arbejdsplads. Det kan du gøre ved hjælp af en grundig introduktion i organisationens værdier, målsætninger, og interne sikkerhedprocedurer, f.eks. i forhold til GDPR. I plan2learn kan du skræddersy et forløb, som sørger for, at dine nye medarbejdere får den nødvendige viden, og dermed bliver i stand til at agere i compliance med arbejdspladsens retningslinjer.

Du skal dokumentere kompetencer

Ifølge lovgivningen, skal du indenfor visse områder kunne dokumentere dine medarbejderes kompetencer. Eksempelvis, hvis en medarbejder skal have gennemført et førstehjælpskursus, for at kunne udføre sit arbejde. Plan2learn hjælper dig med, at planlægge medarbejdernes uddannelsesforløb, samt dokumentationen af de erhvervede færdigheder. Kompetenceudvikling i plan2learn kan tilmed integreres til jeres vagtplanlægningssystem.

Du skal overdrage ansvarsområder

En af dine medarbejdere stopper og du har derfor brug for at vide, hvilke kompetencer du mister. Med kompetenceudvikling i plan2learn har du mulighed for at kompensere for de tabte færdigheder. Du kan nemt se, hvilken viden der skal overdrages, inden medarbejderen forlader arbejdspladsen. Endelig, kan du planlægge et opkvalificeringsforløb til en given medarbejder, svarende til de kompetencer du mister, så du sikrer at off-boarding processen forløber optimalt for din organisation.

Vil du høre mere om kompetenceudvikling?