Grundpakken

Nemt og enkelt

Med plan2learn's grundpakke er tilmeldingsprocessen er nem og intuitiv for alle brugere. Du kan både tilmelde dig selv og andre, ligesom du lynhurtigt kan afmelde dig selv igen eller holde øje med din plads i ventelistekøen, der naturligvis styres helt automatisk og giver dig besked i det øjeblik, du får tildelt en plads.

Egen personlig indgang

”Min side” er brugernes egen personlige indgang i plan2learn. Her har du altid et godt overblik over alle dine tilmeldinger. Alle dine kompetencer er samlet her, ligesom det også er herfra, du evaluerer et forløb, afspiller e-læring, downloader kursusmaterialer samt finder de online fora, du er en del af.

Administration

Flow, automatiserede arbejdsgange og overblik er nøgleord for administratorer i plan2learn. Som administrator får du adgang til en bred palette af muligheder og funktioner, som alle er med til at sikre en markant lettelse i de administrative opgaver. Alt sammen præsenteret i et intuitivt design med brugervenlighed i fokus.

Grundpakken giver dig

ONLINE TIL- OG AFMELDING

Hurtig og intuitiv tilmelding til alle former for aktiviteter. Tilmeldingsprocessen er nem og overskuelig for brugerne, der lynhurtigt kan afmelde sig igen via deres egen personlige side ”Min side”.

TILMELD ANDRE

Som bruger kan du både tilmelde dig selv og andre deltagere til en aktivitet. Tilmelding af andre brugere sker i én og samme arbejdsgang – og du modtager altid en kvitteringsmail for de deltagere, du har tilmeldt.

VENTELISTER

Ventelisten genereres automatisk i det øjeblik, den sidste plads på holdet er tildelt. Ventelisten er med til at sikre en ligelig og retfærdig fordeling af pladser på kurser og aktiviteter med stor efterspørgsel.

BEKRÆFTELSER

Som bruger modtager du automatisk en bekræftelsesmail ved til- og afmelding af aktiviteter. Alle meddelelser konfigureres af administratorer, hvor brugen af flettekoder gør det nemt og fleksibelt at genbruge samme meddelelse på alle eller udvalgte aktiviteter.

PÅMINDELSER

Påmindelser udsendes automatisk pr. mail og sms som en reminder om en forestående kursusdag, manglende tilmelding eller evaluering for et kursus eller andet, som kræver brugernes opmærksomhed. Alle notificeres nemt og hurtigt med en påmindelse.

KALENDERBOOKING

Tilmeldinger gennem plan2learn kan tilføjes din egen kalender præcis som alle øvrige mødeindkaldelser. Ved eventuel afmelding fjernes kalenderaftalen igen. Kalenderen er hermed altid opdateret, således du ved nøjagtigt, hvornår du skal møde op.

MØDEPROTOKOLLER

Registrering af fremmøde og gennemførsel for deltagerne på et hold, er med til at skabe et godt overblik over den reelle kursusaktivitet. Registreringen bidrager ligeledes til gode statistikker og hermed til planlægningen af kommende års kursusmålsætninger.

DELTAGERLISTER

Alle brugere har adgang til opdaterede deltagerlister. Både for de aktiviteter de er tilmeldt eller tilknyttet som underviser. Som underviser eller administrator vælger du selv, hvilke oplysninger deltagerlisten skal indeholde, samt om der skal udtrækkes data til Excel eller PDF.

NAVNESKILTE M.FL.

Navneskilte, bordryttere, Id-kort og lignende flettedokumenter kan lynhurtig genereres på baggrund af de hold- og brugerlister, der trækkes fra systemet. Om de skal udskrives eller sendes pr. mail er helt op til underviseren eller administratoren selv.

EVALUERING

Evaluering med plan2learn foregår online. Som bruger bliver du automatisk notificeret, og du evaluerer nemt og hurtigt alle former for læringsaktiviteter direkte via ”Min side”. Resultaterne aflæses eller udtrækkes efterfølgende af undervisere såvel som administratorer.

GRUPPERUM

Hvert hold har sit helt eget brugerfællesskab. Grupperummet er undervisernes og deltagernes private forum til udveksling af kursusmaterialer, opgaveafleveringer og diverse indlæg. Det kan med fordel også anvendes som forum for andre arbejdsgrupper og samarbejdstyper i organisationen.

KURSUSBEVISER

Med kursusbeviser i plan2learn er det nemt for undervisere og administratorer af udstede beviser til deltagerne på et hold. Som bruger kan du til enhver tid selv generhverve tidligere udstedte beviser via ”Min side”, hvis kursusbeviserne er gjort tilgængelige her.

BRUGERHÅNDTERING

Som administrator i plan2learn får du adgang til en lang række af værktøjer, der kan være med til at lette de arbejdsopgaver, du møder i hverdagen. Du kan eksempelvis lynhurtigt tilmelde, afmelde eller flytte en eller flere kursister mellem aktiviteter. Du kan nemt skabe overblik over historik, meddelelser og korrespondancer i systemet eller manuelt sende mails og sms'er til udvalgte brugere.

DATAUDTRÆK OG RAPPORTERING

Stort set alle data i plan2learn kan udtrækkes til Excel og PDF. Kursusdata, holddata, brugeroplysninger, faktureringsdata samt mange flere udtrækkes nemt som en samlet rapport for det enkelte hold, for flere hold, inden for samt på tværs af afdelinger. Alt sammen fordele, når udtrækket skal bruges til viderebearbejdning i Excel som et led i det administrative arbejde.

STATISTIK

Som administrator kan du til enhver tid skabe et godt statistisk overblik over dagens, ugens, månedens eller årets logins, tilmeldinger, afmeldinger og udsendte meddelelser. Du kan også følge med i sms og data-forbrug for en given periode, og du bestemmer helt selv, om visningerne skal illustreres som en tabel eller en grafisk oversigt.

CERTIFICERING

Er du tilmeldt aktiviteter med en gyldighedsperiode, modtager du automatisk en mail, når certificeringen nærmer sig udløb samt i det øjeblik, den er udløbet. Statusrapporten hjælper i denne sammenhæng administratorer og ledere med at holde et samlet overblik over udløbne certificeringer.

FORESPØRGSEL PÅ NYE KURSER

Tilmeld dig holdagenten for aktiviteter, hvor du ønsker at få automatisk besked i det øjeblik, der udbydes nye hold. På den måde slipper du helt for selv at skulle holde øje. Som administrator er fordelen, at du hurtigt kan danne dig et overblik over hvilke aktiviteter, der har stor efterspørgsel.

PRINT PDF-KATALOG

Udskriv dit eget PDF-katalog over lige netop de kurser og aktiviteter i kataloget, som har mest interesse for dig. På katalogforsiden har du mulighed for selv at definere, om dit PDF-katalog kun skal indeholde aktiviteter inden for en bestemt kategori og inden for en afgrænset periode.

Skræddersy din løsning

Alt du behøver for at komme rigtig godt i gang med plan2learn, er grundpakken. Den indeholder alle de funktioner du har brug for, for at arbejde med kursusadministration og LMS på et højt og professionelt plan. Med et tilvalg af moduler og integrationsløsninger gør vi det muligt for dig, at skræddersy din helt egen løsning, så den passer til behovet i lige netop din virksomhed.

Bliv kontaktet