FORCE Technology digitaliserer kursusudbud med blended learning

FORCE Technology havde længe overvejet fordelene ved at digitalisere deres udbud af kurser og undervisningsforløb. Da corona-epidemien pludselig satte en deadline på projektet, blev farten straks sat op. I dag kan de nu tilbyde en lang række blended learning forløb, indenfor deres IDP område. Her blandes virtuel undervisning med praktiske træning, hvilket giver fleksibilitet og sparer FORCE mange manuelle ressourcer.

Digitalisering af kursusudbud

FORCE Technology er en GTS (Godkendt Teknologisk Servicevirksomhed), og specialiserer sig indenfor at udvikle teknologiske infrastrukturer af både faciliteter, teknologier og kompetencer, som i sidste ende skal gavne både erhvervslivet og vores samfund. Deres vision er at gøre verden mere sikker og bæredygtig, ved at være den førende forandringskraft indenfor dets felt.

Som en del af denne vision er Force Technology udbyder af en lang række kurser og træning indenfor en bred ramme af fagområder i deres Force Academy. Et af disse områder er ikke-destruktiv prøvning, hvor materialer undersøges for fejl og defekter via blandt andet ultralyd og røntgen.

Indenfor netop dette område ønskede FORCE Technology at digitalisere deres kursusudbud. Da corona kort tid efter begyndte at skylle ind over landet, satte det kun mere fart i processen.

”Vi havde længe planlagt skiftet til en digital model, så da vi blev mødt af corona-nedlukningen stod vi overfor et valg. Enten måtte vi lukke ned, eller også så skulle vi starte overgangen med det samme” fortæller Per-Arvid Lid, Head of Division Training & Certification hos FORCE Technology.

”Ved at lægge den teoretiske undervisning som e-lærings moduler, så kan kursisterne tilgå deres læring, lige præcis når det passer i deres tidsplan. Her bruger vi forskelligt materiale, i form af dokumenter, eller dybdegående videoer af fagstoffet. Som en del af forløbet har vi også instruktører, som laver præsentationer om de forskellige fagemner i Teams. Kursisterne kan bruge videomaterialet til at forberede sig til disse præsentationer, eller bare repetere fagstoffet, indtil de føler sig tilfredse ” - Per-Arvid Lid, Head of Division Training & Certification hos Force Technology

Blended learning bliver den nye standard

Force Technology kontaktede Plan2learn, og gennem et længere samarbejde har de nu fået udviklet en ny, digital undervisningsmodel. En kursist kan stadig vælge at tage et e-læringskursus som et enkelt modul, men ellers vil samtlige kurser afholdes som blended learning forløb.

Blended learning er en kombination af e-læring og fremmødeundervisning i et samlet forløb. På denne måde kan kursisten terpe teori online i e-læringsmoduler, og så møde ind til den praktiske undervisning.

”Ved at lægge den teoretiske undervisning som e-lærings moduler, så kan kursisterne tilgå deres læring, lige præcis når det passer i deres tidsplan. Her bruger vi forskelligt materiale, i form af dokumenter, eller dybdegående videoer af fagstoffet. Som en del af forløbet har vi også instruktører, som laver præsentationer om de forskellige fagemner i Teams. Kursisterne kan bruge videomaterialet til at forberede sig til disse præsentationer, eller bare repetere fagstoffet, indtil de føler sig tilfredse ” uddyber Per-Arvid Lid.

Den praktiske del af undervisningen håndteres stadig som fremmødeundervisning, hvor kursisterne gennemgår forskellige øvelser og træning med en underviser. Dette kunne involvere håndteringen af de forskellige metoder, som de har forberedt sig på i den teoretiske del.

”Den store fordel ved blended learning er variationen af læring, som kursisten gennemgår under forløbet. De kan gennemgå så meget teori under forberedelsen, som de føler er nødvendigt for at være klar til den praktiske undervisning, og til sidst deres certificering. Den praktiske undervisning foregår med en instruktør, hvor de får lov at bruge deres nyerhvervede viden i praksis. De forskellige e-læringsmoduler kan også nemt udskiftes, hvis vi ønsker at opdatere materialet” forklarer Per-Arvid Lid.

Vil du læse mere om blended learning?

E-læring skal fasttørnes i kursusudbud

Med en større digitalisering, som den FORCE Technology er i gang med, kræves der fuld kontrol over dokumentation og et stort overblik over kursusudbuddet.

”Vi bruger især plan2learn til dokumentation, når en af vores kursister gennemfører et kursusforløb. Så snart et kursus er gennemført, vil kursistens nye kompetence oprettes automatisk i systemet. Vi har fuldt overblik over de forskellige digitale klasserum, og hvilket materiale, som er tilkoblet forskellige kurser” fortæller Per-Arvid Lid.

De første resultater har givet blod på tanden hos Force Technology, og nu skal initiativet spredes ud over en større del af kursusporteføljen.

”Corona gjorde overgangen nødvendig, men vi planlægger helt sikkert at fortsætte med de her blended learning forløb. De er kommet for at blive. Vi har mange andre kurser, som vi gerne vil digitalisere på samme måde” afslutter Per-Arvid Lid.

Vil du høre mere?