E-læringsplatform

“Plan2learn som e-læringsplatform giver automatisk målretning af indhold, samt et større overblik for ledere, og det har frigivet enormt mange ressourcer hos os. Hvis man var hurtig, tog det før 15 minutter at tilmelde en bruger manuelt til 15 e-læringskurser. At denne handling automatiseres, sparer os nok for mellem 1.000 og 1.500 timer årligt bare i vores afdeling. Derudover gør aktivitetsoverblikket for ledere det langt mere effektivt for os at nå vores læringsmål, da lederne meget nemmere kan følge op på sine medarbejdere”

Steen Larsen, IT-konsulent i Esbjerg Kommune

Du oplever

Behov for at effektivisere den måde, din organisation formidler viden og kompetencer ud til medarbejderne. Bruger I mange ressourcer på at planlægge og afholde fremmødekurser, og har tænkt e-læring og mikrolæring, som et supplement eller en hel erstatning for den måde i afvikler kurser på nu.

Løsningen med Plan2learn

Med plan2learns e-læringsplatform kan du bygge og afvikle dine egne e-læringskurser, enten via egenproducerede elementer eller standardkurser, som bl.a. dem du kan finde under vores e-læringsmarkedsplads. Dette sikrer effektiv og fleksibel læring, samt målrettet kompetenceudvikling i din organisation. Uanset om du er kursist, underviser, leder eller administrator har du hele tiden overblik over opnåede resultater.

Hvad er e-læring?

E-læring er et innovativt og populært redskab, som du med fordel kan anvende i din organisation, når du skal udvikle dine medarbejderes kompetencer.

Med e-læring kan du bl.a. sammensætte dokumenter, billeder, video, animationer og quizzer til et samlet kursus eller opslagsværk. Et heldagskursus vil eksempelvis kunne omsættes til en times læring med fokus på klare, konkrete budskaber skabt i et interaktivt og levende univers.

Hvad er LMS?

Når du har dit færdige e-læringsmateriale, skal du bruge en afspiller. Learning Management Systemer, som plan2learn, hjælper dig med at afspille e-læring og derved formidle viden til dine kursister.

Samtidigt giver LMS-systemet dig mulighed for, at registrere dine kursisters handlinger med selve e-læringsindholdet. Du kan hurtigt skabe dig et overblik over dine kursisters fremskridt og resultater – har de gennemført hele kurset? – er de stoppet halvvejs? – har de bestået, eller ikke bestået en quiz?

Plan2learn som LMS

Plan2learns e-læringsplatform kan bruges til kurser, der udelukkende består af e-læring, samt blended learning, hvor e-læring og fremmødekurser går hånd i hånd.

Med e-læringsplatformen giver du dine medarbejdere en mere fleksibel og effektiv læringsoplevelse. E-læringen er altid tilgængelig for dine medarbejdere, og kan til en hver tid genafspilles for at genopfriske hukommelsen.

Processen gjort lettere med plan2learn

 • Opsætning

  Med Plan2learn kan du frit vælge, om du vil anvende færdigproducerede standardkurser eller egne videoer, dokumenter mv. som e-læringsmaterialer. Både standardkurser og egenproducerede elementer kan sameksistere i plan2learn, og du har både mulighed for at udgive e-læring, som kurser medarbejderne tilmelder sig, eller som mindre bidder tilgængelige direkte i onlinekataloget, også kendt som mikrolæring.

 • Tilmelding

  Det er hurtigt for dine kursister, at tilmelde både sig selv og andre til e-læring i plan2learn. Som administrator har du mulighed for, at gøre dine e-læringskurser obligatoriske eller målrettede for udvalgte brugere, og endda sørge for at kursisterne bliver tilmeldt e-læringen automatisk. Derudover understøttes mikrolæring hvilket vil sige, at kursisten kan finde og afvikle mindre læringselementer direkte i læringsbiblioteket.

 • Afspilning

  Dine kursister får alle en personlig side i plan2learn. Herfra kan de afspille alle de e-læringskurser de er tilmeldt, og få genopfrisket tidligere e-læring. De vil med det samme få vist deres resultater og efter at have gennemført et e-læringskursus, vil de desuden kunne få tilsendt et kursusbevis automatisk.

 • Rapportering

  Plan2learn hjælper dig med at overskueliggøre effekten af din e-læring. Ved hjælp af tracking og rapporterings-værktøjer har du mulighed for, at se og udtrække e-læringsresultater for dine kursister; hvor mange har gennemført eller mangler at gennemføre e-læringen? Hvad blev resultatet?

Du skal lave dit eget

e-læringsforløb

Du skal introducere et nyt emne, og har besluttet, at e-læring vil være den optimale løsning. Med plan2learn som e-læringsplatform kan du hurtigt skræddersy dit eget e-læringsforløb, bestående af bl.a. dokumenter, billede, video, lyd, tests og SCORM. Det vil sige, at du nemt kan bruge materialer og viden, som I allerede har i organisationen i dag. Du kan altid følge dine kursisters udvikling ved hjælp af tracking af e-læringsresultater og gennemførsel.

Du skal lave blended

learning

Du skal omsætte dele af et samlet læringsforløb til e-læring. Blended learning i plan2learn hjælper dig med, at kombinere et struktureret forløb, bestående af både fremmødeundervisning og e-læring. Du kan derved bevare muligheden for interaktion med dine kursister og gøre formidlingen mere effektiv gennem e-læring, samtidig med at du har det samlede overblik over kursisternes udvikling i plan2learn.

Du skal lave et obligatorisk

e-læringsforløb

En række medarbejdere i flere af organisationens afdelinger, som arbejder inden for et bestemt  stillingsområde, skal have gennemført et e-læringskursus i medicinhåndtering før de kan varetage deres arbejdsopgaver. Med Plan2learn som e-læringsplatform kan du nemt bygge et modulbaseret forløb, som dine medarbejdere skal gennemføre i en helt specifik rækkefølge. Dine medarbejdere tilmeldes automatisk i det øjeblik de ansættes i afdelingen.

Fordele med e-læring i plan2learn

Overblik
Nemt og hurtigt overblik over aktiviteter med e-læring
Nem afspilning
Afspilning af e-læring direkte via ”Min side” for kurser med holdtilmelding
Hold med e-læring
Godt overblik over kurser med e-læring for egne hold
E-læringsresultater
Opdateret overblik over e-læringsresultater og status for kursister på egne hold
Overblik over forløbet
Både leder og medarbejder har mulighed for at tracke, hvor langt medarbejderen er nået i e-læringsforløbet ved hjælp af farvekoder og procentsatser.
Nemt at uploade
Hurtig og fleksibel upload af e-læringsmaterialer (SCORM-pakker)
Påkrævede aktiviteter
Afhængigheder mellem materialer - ét materiale skal gennemføres før et andet kan påbegyndes
Rapportering og statistik
Udtræk af evalueringsrapporter og statistik vedr. gennemførselsprocenter, point-og testresultater mf.

Bliv kontaktet