Onboarding af ledere

En god onboarding af nye medarbejdere er utroligt vigtig, og dette gør sig især gældende, når den nye medarbejder skal starte i en lederstilling. Vi har derfor skrevet denne artikel med henblik på onboarding af ledere. Der kan være mange krav til en ny leder, da de har en stor indflydelse på virksomhedens fremtid og vækst. Derfor er det væsentligt at strukturere et onboardingforløb, der er tilpasset til lederens øgede ansvarsområde.

Ofte kan onboarding af ledere blive nedprioriteret eller sat i samme bås som en almindelig onboarding, men dette gør at din organisation ikke kan vide sig sikker på, om lederen lever op til de forventninger, som de er ansat til at opfylde.

Preboarding af lederen 

Allerede i dagene før lederen starter, bør du have en række aktiviteter klar. Et preboarding forløb vil være oplagt, så du kan sætte han eller hun ind i deres nye rolle, før de møder ind på deres nye arbejdsplads. Med preboarding giver du et tidligt indblik i din virksomhed, jeres kultur, værdier og diverse arbejdsopgaver, som medarbejderen kommer til at skulle løse.

Der vil også være materialer, som er mere relevante, når det drejer sig om en leder onboarding. Dette kan være at klargøre en oversigt over de forskellige stakeholders, som lederen skal arbejde tæt med, og planlægge samtaler med dem i løbet af onboardingen.

Du bør også klargøre alt det praktiske, såsom at sørge for at den kommende arbejdsstation og diverse værktøjer er klar til brug. På den måde sørger du for at lederen kan starte sit arbejde hurtigst muligt.

De første dage som leder

Når lederen møder op til sin første dag er det vigtigt, at du sørger for at give et godt førstehåndsindtryk. Du skal sørge for, at de føler sig som en vigtig del af jeres team, og at de bliver integreret i virksomheden allerede fra start.

Præsenter den nye leder for vigtige stakeholders og organisationens vision, mission og strategi. En leder vil skulle være meget involveret i disse fremover, og derfor bør din onboarding proces tilpasses efter de behov. Derudover bør der være en dybdegående introduktion til jeres kultur, normer og værdier.

Generelt er det en god ide at gennemgå følgende:

  • Teknologier og værktøjer, som anvendes i de daglige opgaver.
  • Rundvisning i virksomheden, de forskellige afdelinger og introduktion til kollegaer
  • Møde med nærmeste leder, og diskutere kort -og langsigtede mål. Her kan der også diskuteres forventninger fra begge parter.
  • Dybdegående workshop om virksomhedens mission, vision og strategi.

Senere i onboardingforløbet

En onboarding bør ikke kun have fokus på at orientere, men også at klæde den nye leder på til de problemstillinger, der skal tages hånd om. Selvom der skal være fokus på organisationens visioner og strategi, er det også væsentligt at få et indblik i, hvilke udfordringer og konflikter, der skal løses fremover.

En onboarding skal også være fleksibel, især når det gælder ledere. Din nye leder kan have behov for yderligere undervisning i jeres ydelser og nøglekunder, eller få et bedre forhold til en bestemt afdeling. Du skal være klar til at tilpasse onboardingen til din nye medarbejders specifikke behov.

Det kan betale sig at afsætte tid og ressourcer til ekstra træning i bestemte arbejdsgange. Du vil nemlig klæde dem endnu bedre på til at løse deres opgaver effektivt.

Tænk langsigtet, en onboarding proces kan sagtens vare op til et år. Det tager i gennemsnit ca. et halvt år for ledere at nå til et niveau, som er tilfredsstillende.

Guide til onboarding

Hent vores guide til effektiv onboarding

En ny ansættelse er forbundet med masser af forventninger. Fra begge parter. Derfor er det vigtigt, at organisationen sørger for en blød landing i de nye omgivelser. Og her er en god onboarding-proces fuldstændig afgørende.

Hvis du henter vores guide kan du bl.a. læse mere om:
• Øget produktivitet og tilfredshed med jobbet
• Større engagement
• Lavere medarbejderomsætning
• Hurtigere time-to-performance

Evaluering og feedback

I onboarding af ledere bør der tages højde for, om de har den nødvendige støtte og ressourcer til at løse deres opgaver effektivt. Indfør løbende sparring med nærmeste leder, hvor der kan diskuteres alt fra arbejdsopgaver til det sociale sammenhold. Her bør der indgå det som fungerer godt, og de udfordringer som har været svære at overkomme. Dette er vigtigt for at lade lederen have succes så hurtigt som muligt.

  • Nedskriv strategiske, økonomiske og kvalitative mål. På den måde giver du den nye leder nogle konkrete forventninger at forholde sig til.
  • Hav en langsigtet plan, frem for kun at have de første par dage eller uger planlagt. Kontinuerlig støtte og evaluering er vigtig for at sikre udvikling, og finde frem til hvordan lederen bidrager til organisationen.
  • Vær opmærksom på  specifikke behov, som der måtte være eller kunne opstå.
  • Det kan være at der er behov for ekstra træning eller coaching til at udvikle nødvendige færdigheder. Der kan også være tale om at leder ønsker yderligere viden om virksomhedens tjenester eller produkter.

En mentorordning kan også være en effektiv måde at hjælpe den nye leder med at integrere sig i virksomheden og forstå dens kultur og normer. En mentor kan give råd og vejledning, introducere til nøglepersoner i organisationen, og hjælpe dem med at navigere i rollen. Det er vigtigt at vælge en mentor, der har en god forståelse af virksomheden og dens kultur, og som har tid og ressourcer til at hjælpe den nye leder.

Typiske fejl i onboarding af ledere

Undgå at sætte fokus primært på ét sted i organisationen.

Nye ledere kan blive fanget i at komme ind i driften så hurtigt som muligt og få de mange nye opgaver løst, og dermed kan tiden til at fokusere på ledelse, strategi og udvikling blive tilsidesat.

Ofte vil den nye leder gerne gøre et godt indtryk, og lytte til mange medarbejderes forskellige inputs. Dette kan dog resultere i, at overblikket forsvinder i forsøget på at præstere i driften fra start.

Ved onboarding af ledere er det dog også vigtigt at fokus ikke kun bliver på organisationen, rapporter og analyser. Dette kan medføre at den nye leder bliver isoleret og ikke kommer ud og engagerer sig i de ansatte. Det er vigtigt at vise interesse i sine nye medarbejdere, så lederen undgår at blive misforstået som utilgængelig eller uengageret i sine ansatte. Det bør ikke være medarbejdernes ansvar at opsøge lederen.

Det er en rigtig god ide at afsætte tid og ressourcer til at lederen kan forventningsafstemme med medarbejderne, så begge parter kan formidle hvad de forventer af hinanden.

Vil du have flere tips til onboarding?