Gamification

Der er efterhånden sket store fremskridt inden for medarbejderudvikling og træning. Hvor man førhen brugte håndbøger og lange PowerPoint præsentationer til at undervise sine medarbejdere, har e-læring nu fundet sin vej frem. Med e-læringen følger en masse nye og spændende digitale muligheder. En af de mest spændende tiltag, der er blevet mulig med e-læring er gamification. Gamification har vist sig at være yderst effektivt værktøj til at motivere og skabe engagement hos medarbejdere.

Hvad er gamification?

Gamification er brugen af spilelementer og oplevelsesdesign i for eksempel e-læring, som digitalt engagerer og motiverer medarbejdere til at opnå et mål. Disse spilelementer kunne være digitale udfordringer, der kan give medarbejderne forskellige former for belønninger for deres indsats, som fx point eller en højere placering på en rangorden.

Dette vil gøre læring mere engagerende, da medarbejderen kan blive belønnet for sin indsats, og få dem til at yde deres bedste. Der kunne eksempelvis bruges gamification i et hygiejnekursus, eller når medarbejdernes viden skal testes i organisationens nye strategi eller Code of Conduct.

I dag er teknologi den motiverende faktor som driver træning og læring. Virksomhedstræning bringer en stor forbedring i den individuelles performance, hvilket har en direkte indflydelse på produktivitet og profit i en virksomhed. Men i stedet for kun at bruge fakta og data i din virksomhedstræning, så bør du måske i stedet anvende gamification for at skabe en mere legende og interaktiv tilgang til dine læringsforløb.

Fordele ved gamification

Der er flere fordele ved brugen af gamification i e-læring. Et studie fra Colorado Universitet viser, at brugere som har lært via gamification scorer højere i fakta- og færdighedsbaseret læring. Her var det tydeligt at gamification ikke blot var et effektivt redskab til at lære nye kompetencer, men også sørgede for at medarbejderne bedre kunne huske de mange nye informationer.

Kort fortalt, så kan gamification give følgende fordele:

  • Det styrker medarbejderes engagement, da det aktiverer menneskets tendens til konkurrence, præstation og samarbejde. 
  • Arbejdsgivere kan hjælpe medarbejderne med at evaluere på deres egen præstation, sætte mål og deltage i konkurrence, som kan forbedre arbejdsmiljøet og forbedre virksomhedens præstationer. 
  • Medarbejderen husker bedre emner eller information, når viden er kombineret med noget sjovt, eller de får lov til at interagerer med noget visuelt eller konkurrerende. 

Gamification kan altså højne engagementet til at lære noget nyt. Samtidig er fordelen ved at inkorporere konkurrence eller historiefortælling, at medarbejderen får den ønskede viden ind på en sjovere måde. Sandsynligheden for at medarbejderen husker informationen er nemlig højere på denne måde.  

Når en medarbejder deltager i et uddannelsesforløb, hvor der skal løses problemer eller afgives svar, er der også mulighed for at give feedback i real tid. Dette gør at medarbejderen får afprøvet sin viden med det samme og kan gentage eller lave opgaven om. Hjernen vil desuden gerne belønnes, og når vi vinder et spil, eller opnår point og præmier, så vil det give en god følelse i kroppen. 

Guide til onboarding

Hent vores guide til effektiv onboarding

En ny ansættelse er forbundet med masser af forventninger. Fra begge parter. Derfor er det vigtigt, at organisationen sørger for en blød landing i de nye omgivelser. Og her er en god onboarding-proces fuldstændig afgørende.

Hvis du henter vores guide kan du bl.a. læse mere om:
• Øget produktivitet og tilfredshed med jobbet
• Større engagement
• Lavere medarbejderomsætning
• Hurtigere time-to-performance

Sådan kan du implementere gamification

Du bør anvende visuelle præsentationer af et emne, som f.eks. en video eller billeder med lyd. Her er et klassisk gamification greb at have en storyline og/eller en avatar, som agerer hovedperson i en fortælling, hvor der skal løses et eller flere problemer.

Få medarbejderen til at interagere med materialet ved f.eks. at afslutte med en quiz eller anden form for problemløsning.  

Opgaverne kan både laves internt eller i afdelinger, som konkurrerer for at få en god placering mod andre i organisationen. Når læring foregår i grupper opmuntrer du til at dele ideer, debatter og kritisk og strategisk tænkning. Til individuelle opgaver kan du anvende et pointsystem eller specielle badges, som medarbejderen vinder ved et korrekte eller gode svar.  

Helt lavpratisk kan en storyline være nogle praktiske scenarier, som skal løses på arbejdspladsen. Anvendelsen af gamification tillader medarbejderen at teste sig selv i situationer fra den virkelige verden, og se hvordan deres valg kan resultere i konsekvenser eller belønninger. 

Vil du have flere tips til onboarding?