Dygtige og tilfredse medarbejdere kan måles på bundlinjen

Investerer du i at få nye medarbejdere godt i gang?

De fleste virksomheder har en eller anden plan, de følger, når de byder en ny medarbejder velkommen. Men det kan godt betale sig at investere både tid og ressourcer i at udvikle et gennemarbejdet onboarding-forløb med fokus på både trivsel og performance.

Dygtige og tilfredse medarbejdere er nemlig ikke kun godt for moralen på arbejdspladsen; arbejdsglæde er også tæt forbundet med en bedre bundlinje.

Faktisk viser undersøgelser, at arbejdsglæde kan øge salget med 37%, produktiviteten med 31% og nøjagtigheden i opgaveløsningen med 19%.
Virksomheder erkender derfor i stigende grad, at trivsel på arbejdspladsen kan omsættes til håndgribelige forretningsresultater, og at investeringer i medarbejdertilfredshed påvirker bundlinjen positivt.

Læs med og se, hvorfor det er investeringen værd – og hvilken rolle et struktureret og målrettet onboarding-forløb spiller i jagten på øget medarbejdertilfredshed.

onboarding overblik funktion i plan2learn

Trivsel og produktivitet er to sider af samme sag

Er det muligt at kombinere trivsel og godt arbejdsmiljø med høj produktivitet og en bedre bundlinje?

Ja. Det er det faktisk.

Medarbejdere, der har gennemgået onboarding, rapporterer, at de føler sig mere engagerede i deres arbejde, og forskning viser, at engagerede medarbejdere har tendens til at være mere motiverede. Og når motiverede tilfredse medarbejdere møder ind på arbejde, har det en signifikant positiv påvirkning på virksomhedens bundlinje.

Ud over at øge kvaliteten i arbejdet, mindsker trivsel samtidig stress og sygefravær. Undersøgelser viser, at blandt medarbejdere der trives, har 85% ingen eller under 5 sygedage om året. Dette er kun gældende for 46% af de medarbejdere, som ikke trives.

Det betaler sig med andre ord penge at investere i trivsel og arbejdsglæde.

Onboarding er fundamentet til øget arbejdsglæde

Onboarding handler om at skabe processer, der sikrer, at nye medarbejdere tilegner sig den viden og adfærd, der er nødvendig for at kunne navigere og begå sig i jobbet – både fagligt og socialt.

Vellykket onboarding øger samtidig sandsynligheden for, at nye medarbejdere skaber værdi hurtigere. Faktisk kan effektiv onboarding mindske tiden, indtil medarbejderen skaber værdi med op til 60%.

Samtidig øges fastholdelsen markant: Nye medarbejdere er 58% mere tilbøjelige til at blive i organisationen i mere end tre år, hvis de har haft struktureret onboarding – og det gør en forskel. Ifølge randstad koster det 500.000 kr., hvis en funktionæransat forlader jobbet efter blot 4-6 måneder.

Arbejdsglæde er selvfølgelig en kontinuerlig proces, som ikke kun kræver opmærksomhed i opstartsfasen, men onboarding lægger et solidt fundament for medarbejderengagement og loyalitet til virksomheden.

Yderligere undersøgelser fra Aberdeen Group viser, at:

  • Effektiv onboarding øger medarbejderengagement med mere end 20%
  • Hvis en medarbejder er engageret, er der 87% mindre risiko for, at vedkommende forlader organisationen i løbet af det første år
  • 70% af nyansatte træffer en beslutning om, hvorvidt de forlader virksomheden inden for de første 6 måneder
  • Medarbejdere som gennemgår et struktureret onboarding-forløb er 60% mere tilbøjelige til at blive i en organisation i mere end tre år
onboarding samtale

Onboarding er meget mere end chokolade og et to-dages program

Hvis du tror, du kan slippe af sted med kun at planlægge et velkomstprogram den første arbejdsuge og så være good-to-go, bliver du slemt skuffet.

I hvert fald hvis du vil opnå alle de fordele nævnt her i indlægget og få tilfredse medarbejdere.

Onboarding bør være en strategisk læringsproces, som sikrer, at nye medarbejdere hurtigt bliver en velintegreret del af virksomheden.

Men hvor længe skal onboardingen så vare?

Onboarding i de mest succesfulde virksomheder varer længere end en måned – og i de fleste tilfælde resulterer det i færre fejl, mere tillid, øget jobtilfredshed, forbedret ydeevne og reduktion i den stress, mange nyansatte kan føle. Du kan læse vores tips til hvordan du kan strukturere et onboardingforløb i vores indlæg her.

Forskning viser, at tidshorisonten for begge parter er 90 dage. Virksomheden har en forventning til den nyansatte om at bidrage til deres vækst efter ca. 3-4 måneder, ligesom medarbejderen har en forventning om at blive hjulpet ordentligt i gang indenfor dette tidsrum.

Vil du høre mere?