Digital læring med et LMS

Digital læring er en af de helt store drivere for innovation og digital transformation på den moderne arbejdsplads. Moderne medarbejdere har fået meget større fokus på at udvikle sig personligt og professionelt. Hvis du ikke kan efterleve de krav, så vil de ofte lede efter en ny arbejdsplads.

Med digital læring er der fokus på, at uddanne de medarbejderressourcer, som virksomheden allerede har. Med personlige uddannelsesforløb træner du medarbejderne til at opfylde virksomhedens behov. Dette gøres ved hjælp af digitale værktøjer, så der uddannes på den mest effektive metode, hvor der spares ressourcer og tid.

Hvad er digital læring?

Digital læring adskiller sig fra mere traditionelle undervisningsforløb, som ofte arrangeres af en HR-afdeling eller jeres kursusansvarlige medarbejder. Disse er ofte generaliserede forløb, der foregår i et undervisningslokale med en underviser. Digital læring er en meget mere personlig uddannelse, som er tilpasset den enkelte medarbejders kompetencebehov, ved hjælp af digitale værktøjer, som et Learning Management System.

Med brugen af et LMS har du en løbende vurdering af medarbejdernes kompetencer, og kan straks rette fokus på den enkelte medarbejders personlige svagheder og behov for udvikling. Der udarbejdes så en best-practice til at levere den bedste undervisning, med den rette timing, for at opnå bedst muligt læring. Der er altså tale om en metode til at uddanne jeres medarbejdere, netop dér hvor skoen trykker, og fjerne de svagheder, som befinder sig i virksomhedens kompetenceprofil.

Digital læring med et LMS er den mest effektive strategi til udviklingen af dine medarbejderes kompetencer, og sørger for at jeres uddannelsesforløb stemmer overens med organisationens forretningsmål. Din organisations evne til kontinuerligt at udvikle medarbejdernes kompetencer gennem onboarding, uddannelse og upskilling, er det som adskiller dig fra resten af markedet.

Digital læring er kort fortalt:

  • Digitale uddannelsesforløb, der sikrer kontinuerlig udvikling via overblik og strategisk kompetenceudvikling
  • Personaliseret og vejledende uddannelsesoplevelse som er skalerbar
  • Mere budgetvenlig
  • Struktureret, afprøvet og optimeret
  • Hænger sammen med jeres mål og vision

Hvorfor har jeg brug for digital læring?

Nu ved du altså, hvad digital læring er, men hvorfor bør du bruge det? Det er meget simpelt. Når digital læring afvikles med et LMS kan du holde dine medarbejderes kompetencer opdaterede og skarpe, med personlige og strukturerede læringsforløb. Du sørger altså for, at forberede og træne dem bedst muligt, til at arbejde med de nyeste værktøjer og redskaber. Det lader både dine medarbejdere, og din virksomhed, følge med udviklingen på resten af markedet.

Man skal heller ikke undervurdere vigtigheden af, at du lader dine medarbejdere udvikle deres personlige kompetencer. Dette er et stort ønske hos den moderne medarbejder, og vil mindske deres behov for at søge udviklingsmuligheder andetsteds. Derved beholder du dine dyrebare ressourcer, og slipper for en konstant søgen efter ny arbejdskraft.

Flere og flere medarbejdere i diverse virksomheder frygter et såkaldt ”skill-gap”, enten nu eller i nærmeste fremtid. Hermed menes der, at medarbejderens kompetencer ikke kan følge med udviklingen på deres arbejdsområde. Når du investerer ressourcer i uddannelsen af dine medarbejdere, så er det en investering i fremtiden. Din virksomhed forbereder sig altså på nye behov, udfordringer og krav, som snart vil gøre sig gældende. De fleste virksomheder ønsker at fastholde deres talent, men de færreste investerer i redskaberne til at kunne gennemleve dét mål.

Læring i et LMS

Den mere traditionelle fremmødeundervisning har ikke samme fleksibilitet, eller tilpasningsmuligheder, som du finder i digital læring. Med et learning management system kan dine medarbejdere nemt gennemføre e-læring og kurser, præcis når det passer dem, og fra deres ønskede device. Læringsforløbet er altså ikke afhængigt af lokaler, undervisere, og medarbejdernes skema.

Derudover kan traditionel undervisning af medarbejderne ofte være frakoblet jeres strategi og mål. Konsekvensen af dette kan være nye kompetencer som i sidste ende er overflødige. Med digitale værktøjer som et LMS har du meget mere styring over processen, og vil altid kunne planlægge din undervisning strategisk for at imødekomme jeres mål.

Med traditionel læring skyder du altså lidt i blinde, da dit overblik er begrænset af de manuelle ressourcer, som du er villig til at lægge i projektet. Du har begrænset indsigt i mulige forbedringer, da du ikke præcist kan vurdere, hvor de enkelte medarbejdere befinder sig i deres uddannelse, og det ender alt sammen med at blive en subjektiv vurdering af nærmeste leder.

Med en digital kursusportal har du langt større overblik, og kan altid tage beslutninger ud fra et datadrevet beslutningsgrundlag. Du vil kunne logge ind, og hurtigt tilgå en oversigt over de enkelte medarbejdere. Her vil du kunne se deres kompetencer, nuværende uddannelsesforløb, og hvor der er plads til forbedringer.

Læs hvordan et LMS som plan2learn kan hjælpe din kompetenceudvikling

Hvordan kommer jeg i gang med digital læring?

Nu har du læst om fordelene ved at udvikle dine medarbejdere digitalt, og undrer dig sikkert over, hvor skal man starte? Det kan vi hurtigt hjælpe dig med.

Et af de bedste værktøjer til at håndtere din digitale læring er som sagt et learning management system. Vores eget LMS – plan2learn, er resultatet af mange års arbejde med læring og uddannelse. Med plan2learn samler du organisationens udbud af e-læring, kursustilbud og læringsaktiviteter i ét samlet system. Dette gør hele processen med oprettelse, afholdelse og levering af læring meget mere simpel. Du vil også nyde godt af et væsentligt større overblik, da det hele foregår samme sted.

En leder kan nemt logge ind og få et fyldestgørende overblik over medarbejdernes kurser, nuværende kompetencer, og hvor der måske kan opstå behov for yderligere undervisning. Det er et essentielt værktøj, hvis du ønsker at arbejde strategisk med din medarbejderudvikling.

Hvad enten det drejer sig om efteruddannelse hos enkelte medarbejdere, eller onboarding af spritnye kolleger, så kan et LMS skære ned på brugen af ressourcer og administrationstid via digital læring.

Vil du høre mere?