Medarbejderudvikling giver tilfredse og kompetente medarbejdere

Den moderne medarbejder er drevet af sin lyst for at lære og udvikle sine kompetencer. Medarbejderudvikling er altså et område, der bør have stor fokus for din organisation. Med en struktureret uddannelsesplan for dine medarbejdere, vil du både øge kompetenceniveauet i organisation, samt øge medarbejdertilfredsheden.

Arbejdsmarkedet venter ikke på nogen

Der er tydelige tendenser på, at flere og flere arbejdsområder bliver automatiseret og digitale, hvilket kan gøre visse stillinger i en organisation overflødige. Se bare på denne artikel fra Krifa, hvor de pointerer, hvordan 875.000 job vil forsvinde inden 2040. Vi er nødt til at holde vores kompetencer opdaterede for at følge med udviklingen på markedet.

Det er en nødvendighed for den enkelte medarbejder at dygtiggøre sig indenfor sit felt, både for at forbedre sin kompetenceprofil på arbejdsmarkedet, men også af personlig interesse. Ja, faktisk så er muligheden for at kunne lære og udvikle sine kompetencer den største faktor, når vi skal vælge arbejdsplads.

Det gælder ikke kun for den almene medarbejder, da lysten til at skærpe sine evner også kalder på ledere. Faktisk er hvert femte leder i gang med at finde en ny arbejdsplads, hvor udviklingsmulighederne er bedre. Derfor bør du sikre dig, at din organisation har gode udviklingsmuligheder, hvis du ønsker at fastholde dine vigtigste ressourcer – medarbejderne.

Medarbejderudvikling falder tilbage på ledelsen

Det kan ikke kun være medarbejderens ansvar at udvikle sig på egen hånd. Som leder i en organisation skal du se dine medarbejderes udvikling som en investering, som kommer til at give værdi på den lange bane. Ligesom du opdaterer systemer og redskaber på arbejdspladsen, på samme måde skal du holde medarbejderkompetencerne ved lige med kurser og uddannelsesforløb.

Derfor bør nærmeste leder have et overblik over de enkelte medarbejdere, og hvem der kunne drage fordel af udvikling indenfor relevante kompetencer. Du kan også tilbyde udviklingsmuligheder indenfor kompetencer, som måske ligger lidt udenfor medarbejderens ansvarsområde, men som kunne være relevante i fremtiden. Dette er dog en beslutning, hvor du skal vide dig sikker i din sag før du fører den ud i livet. Hvis medarbejderen udvikler sig i en disciplin, som ikke kan anvendes i organisationen, vil de højst sandsynligt være utilfreds, eller endnu værre, forlade din organisation.

Derimod vil en medarbejder, som bruger tid og energi på at udvikle sig indenfor en værdifuld disciplin, få stor personlig værdi af at kunne bidrage med sine nyerhvervede kompetencer. Samtidig vil din organisation kunne drage nytte af et nyt sæt kompetencer i værktøjskassen.

Sådan kommer du i gang

Identificer kompetencebehov: Du bør starte med at identificere dine medarbejderes nuværende kompetencer og evaluere deres præstationer indenfor deres ansvarsområde. Dette vil hjælpe dig med at finde de områder, hvor der er mulighed for udvikling og forbedringer. Du bør også spørge dine medarbejdere, om der er områder, hvor de har en personlig interesse i at blive bedre.

Sæt mål: Du bør planlægge både kortsigtede og langsigtede mål for medarbejderudviklingen. Disse skal også helst være målbare, da dette vil hjælpe dig med at vurdere, om indsatsen har været en succes. Det vil selvfølgelig også gavne dig, hvis målene stemmer overens med organisations strategi.

Udvikl en strategi: Sæt dig ned og lav en plan for de forskellige indsatser, som du vil bruge for at hjælpe din medarbejder i mål. Dette kunne være alt fra længere uddannelsesforløb, kurser eller en form for mentorordning.

Kommunikation: Lad dine medarbejdere vide, at du er engageret i deres udvikling og trivsel på arbejdspladsen. Inddrag dem i din planlægning, og lad dem komme med input til, hvordan I bedst muligt kommer i mål med udviklingen. Du bør også løbende følge op med medarbejderen undervejs i selve forløbet, da dette vil lade dig tilpasse indsatsen bedst muligt.

Evaluer og mål resultater: Efter endt udviklingsforløb bør du evaluere resultaterne af indsatsen. Her kan du med fordel igen inddrage medarbejdernes feedback på forløbet, da deres oplevelse af indsatsen spiller en stor rolle. Herefter bør du foretage præstationsmålinger for at vurdere, hvorvidt medarbejderen har udviklet sig indenfor den specifikke kompetence.

Tilpas dine indsatser: Når du har evalueret dine resultater, kan du bedre tilpasse forløbet fremadrettet. Derved sørger du for, at din medarbejderudvikling løbende forbedrer sig. Du bør se din medarbejderudvikling som en langsigtet investering, og derfor skal du altid arbejde på at gøre den bedre.

Medarbejderudvikling på automatik med LMS

En struktureret og gennemtænkt medarbejderudvikling kan være en krævende proces. Derfor kan der være stor værdi at hente, hvis du afvikler din styring af medarbejdernes kompetencer gennem et learning management system.

Her vil du altid have et struktureret overblik over den enkelte medarbejder, deres nuværende kompetenceprofil, og hvilke uddannelser som de er i gang med. Herfra kan du også nemt tilrettelægge nye kursusforløb til de rette medarbejdere, og tilmelde dem efter behov. Det fjerner en stor del af det manuelle, administrative arbejde for den individuelle leder.

Med et simpelt overblik over kompetencerne i din organisation vil du altid kunne udføre strategisk kompetenceudvikling. Du kan hurtigt finde afdelinger med udviklingspotentiale, og sørge for at der ikke opstår kompetence-gaps i din organisation.

Læs hvordan et LMS som plan2learn kan hjælpe din kompetenceudvikling

Vil du høre mere?