Førstehjælp

Om dette projekt

I dette kursus lærer du om førstehjælp herunder ABCDE – modellen og hjerte-lunge-redning.
Kurset består af to moduler og KvaliCare har udviklet det i samarbejde med Førstehjælpskonsulenterne.

Til hvert modul tilhører en quiz, hvor du skal anvende din viden sat ind i en case fra hverdagen.

Det er muligt at lægge kommunens egne lokale instrukser, vejledninger og dokumenter ind i modulet.

Målgruppe

Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere samt andet fagligt relevant personale.

På kurset lærer du om:

 • Hvordan du vurderer en person ved hjælp af ABC(DE)-modellen
 • Den livsvigtige ilttransport
 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Hjerte-lunge-redning
 • Stabilt sideleje
 • Hjertestarter
 • Hjertestop

Beskrivelse

Kurset er målrettet den kommunale hjemmepleje og sætter førstehjælp ind i hverdagspraksis.

Modul: ABCDE-modellen

I dette modul lærer du om ABCDE-modellen og den livsvigtige ilt Herefter skal du gennemføre en quiz der sætter arbejdet med ABC(DE) modellen ind i din hverdag.

Modul: Førstehjælp – hjerte-lunge-redning

I modulet gennemgår du et forløb med borgeren Erik. Du vil løbende få instruktionsvideoer, der viser, hvordan du yder førstehjælp.

Quizzer

ABCDE quizzen bliver du præsenteret for en række borger historier, hvor du skal vurdere om de har et ABCDE-problem. Quizzen til modulet om Førstehjælp – Hjerte-lunge-redning skal kursisten afprøve sin viden om førstehjælp og hjertestop.

Kontakt os

  Kategori
  Kommuner, Sundhed
  Udbyder
  KvaliCare