Modul – Stamdata-integration

Synkronisering af bruger og organisationsdata

Alle brugere med en profil i plan2learn er registreret med en lang række af forskellige stamdata.

Navn, adresser, mobil, e-mail, stilling, EAN, organisatorisk tilhørsforhold (ansættelsessted) er blot eksempler på nogle af disse data, der tilsammen tegner brugerprofilen i plan2learn.

Uden integrationsløsning er der typisk tale om manuelle arbejdsgange i forbindelse med opdateringen af data. Dette vil altså sige uden automatisk vedligeholdelse, og hvor brugerne selv indtaster data ved tilmelding.

Mindre administration og højere service

Stamdata-integration i plan2learn giver virksomheder og organisationer mulighed for at synkronisere brugerbasen i plan2learn med deres interne HR-system, Løn-system, Kundedatabase, Medlemsregister eller lignende. Alt afhængig af, om det drejer sig om synkronisering af interne medarbejdere eller eksterne brugere af plan2learn.

Fordelene er, at brugerne slipper for selv at skulle indtaste og vedligeholde deres egen brugerprofil. Anvendeligheden af data bliver større og kan bruges i sammenhænge, hvor der ofte stilles højere krav til mere pålidelige data, som eksempelvis i faktureringsøjemed, til statistisk brug og til ledelsesrapportering.

Vedligeholdelsen sker helt automatisk og er med til at sikre, at brugerne altid står registreret med de rette stamoplysninger, ansættelsesforhold, at de automatisk inaktiveres, hvis de ikke længere er en del af organisationen samt meget mere.

Der er altså både tale om et højere serviceniveau for medarbejdere og kunder samtidig med, at den administrative opgave minimeres.

Organisationshierarki og lederhierarki

Stamdata-integrationen kan udvides med både Organisationshierarki og Lederhierarki. Disse hierarkier er nødvendige at implementere, hvis du samtidig har kig på modulerne ”Målgrupper” og ”Leder”.

Hvor målgruppemodulet gør det muligt, at målrette aktiviteter til bestemte brugergrupper, f.eks. ud fra hvor de er ansat i organisationen, er ledermodulet det helt rigtige valg, i det øjeblik der er behov for, at organisationens ledere skal have et godt overblik over aktiviteter og kvalifikationer for egne medarbejdere.