Modul – Sagsbehandler

Til- og afmelding af andre brugere

At tilmelde andre brugere til aktiviteter i plan2learn er en del af vores standardfunktionalitet.

Er der ligeledes et behov for, at flere personer skal kunne administrere tilmeldinger for andre brugere, har du brug for sagsbehandlermodulet.

Som sagsbehandler i plan2learn kan du både tilmelde og afmelde brugere til flere aktiviteter i én og samme arbejdsgang.

Du har ligeledes mulighed for at overtage hele korrespondancen for brugerne, så det er dig og ikke brugerne selv, der modtager de mails, der sendes fra systemet i forbindelse med til- og afmeldingen.

Nyttigt overblik

Endelig har du altid det fulde overblik over aktuelle såvel som afsluttede aktiviteter for alle brugere eller måske blot de brugere, du selv har tilmeldt.

Det betyder, at du med din indgang som sagsbehandler i plan2learn vil kunne benytte dig af de kursusrelaterede oplysninger i systemet om den enkelte bruger.
Dette kan du eksempelvis benytte ved MUS-samtalen eller i andre sammenhænge, hvor du har brug for overblik over faglige kompetencer og aktiviteter i planlægningen af brugernes videre forløb.