Modul – Økonomi-integration

Fakturering med plan2learn

Arbejder du med betalingskurser og arrangementer i plan2learn, og bruger du meget tid på fakturering af dine deltagere, kan det føles som en tung opgave, når mange data skal flyttes manuelt fra et system til et andet.

Økonomi-integration i plan2learn kan være med til at lette din arbejdsdag.

Ved at bygge bro imellem plan2learn og organisationens interne økonomi-system er det muligt at lette arbejdsgangen i forbindelse med behandlingen af faktureringer.

Spar både tid og ressourcer

De faktureringsoplysninger, der indhentes, når brugerne tilmelder sig dine aktiviteter, kan eksporteres direkte til organisationens interne økonomi-system. Du slipper altså helt for at skulle udtrække data til Excel og foretage manuelle indtastninger i økonomi-systemet.

Faktureringsoplysningerne eksporteres automatisk i det øjeblik, du vælger at fakturere hele holdet eller udvalgte deltagere på et hold.

Afregningsmulighederne er mange og sikrer fakturering af:

  • Private personer
  • Private virksomheder
  • Offentlige virksomheder
  • Intern afregning

Selve faktureringen færdigbehandles i det interne økonomi-system sammen med organisationens øvrige posteringer fra andre systemer end plan2learn.

Alle sager vedrørende fakturering holdes hermed samlet ét og samme sted.