Modul – Kompetencestyring

Kompetencestyring med plan2learn

Når vi deltager på et kursus, tager en uddannelse eller på anden vis udbygger vores kompetencer med yderligere kvalifikationer, er det alt sammen med til at øge vores viden og kunnen inden for en række specifikke områder, fagligt såvel som socialt.

For virksomheder og organisationer er det en stor fordel at have et godt overblik over medarbejdernes kompetencer inden for disse områder.

Overblik på flere niveauer

Kompetencestyring i plan2learn giver netop mulighed for at skabe overblik.

Ved at knytte kvalifikationer til de kurser og uddannelser, som brugerne gennemfører i systemet, opbygges medarbejderens kompetenceprofil helt automatisk.

Har du tilmed ledermodulet tilknyttet din løsning, vil lederne altid kunne følge med og danne sig et godt overblik over kompetencer for egne medarbejdere.

Samme mulighed gør sig gældende for administratorer af plan2learn, der nemt kan danne sig et godt overblik med udtræk af kompetencer for organisationens ansatte.