Reboarding – hvad er det, og sådan kommer du i gang!

Når en medarbejder har været væk fra deres arbejdsplads i en længere periode, kan der ofte være sket store ændringer i arbejdsopgaver, eller udskiftning af medarbejdere. Der kan være nye tekniske værktøjer, kurser som medarbejderen er gået glip af, en ny strategi eller samarbejdspartnere, som skal præsenteres.  

Derfor vil det være en god ide at tilbyde et forløb, som kan hjælpe med indflyvning og give en blød opstart, til den tilbagevendende medarbejder. Dette bliver populært kaldt for et reboarding forløb. 

I denne artikel vil vi forklare hvad reboarding er, hvorfor det er vigtigt, og give nogle pointer, som er væsentlige at have in mente ved forberedelsen af et reboardingforløb.

Hvad er reboarding? 

Reboarding er en række aktiviteter, som en virksomhed bruger, når en medarbejder vender tilbage efter f.eks. barsel, længere tids sygdom eller orlov. Det er en proces, hvor virksomheden forsøger at gøre gensynet med arbejdsopgaverne og kollegerne så gnidningsfrit som muligt. Dette kunne være at informere om store ændringer i opgaver, værktøjer og kollegaer. Måske er det også relevant at tilbyde træning i både gamle og nye opgaver. 

Der er en væsentlig forskel på onboarding og reboarding. En medarbejder, der vender tilbage efter en pause, vil stadig have en stor grundforståelse for virksomheden. Reboarding fokuserer derfor primært på, hvad der har ændret sig, og er nyt for medarbejderen siden sidst. Det er ikke nødvendigt at give en gennemgang af virksomhedens værdier eller strategi, hvis dette ikke har ændret sig siden medarbejderens stop.  

Hvorfor er reboarding vigtigt? 

Reboarding er en utrolig vigtig disciplin for din virksomhed, både for at hjælpe medarbejdere med at genfinde deres produktivitet, men også for fastholdelsen af dine medarbejdere. Du får hurtigere medarbejderen til at skabe værdi for virksomheden igen, da du har forberedt opgaver, samt sat klare rammer og forventninger.  

Dine tiltag skal forsøge at give motivation og højne engagementet, da du viser medarbejderen, at deres bidrag er vigtige for virksomhedens succes. Dette vil være med til at give medarbejderen en følelse af at høre til i din virksomhed. Dette er med til at skabe tryghed, og vil give dig en større chance for, at du fastholder dine gode medarbejdere.

Det gør altså en stor forskel at støtte og give medarbejderen selvtillid, da du mindsker usikkerheden ved at have været væk over en længere periode.

Guide til onboarding

Hent vores guide til effektiv onboarding

En ny ansættelse er forbundet med masser af forventninger. Fra begge parter. Derfor er det vigtigt, at organisationen sørger for en blød landing i de nye omgivelser. Og her er en god onboarding-proces fuldstændig afgørende.

Hvis du henter vores guide kan du bl.a. læse mere om:
• Øget produktivitet og tilfredshed med jobbet
• Større engagement
• Lavere medarbejderomsætning
• Hurtigere time-to-performance

En guide til reboarding

Herunder har vi samlet nogle af de pointer, som vi mener kan være relevante, når du planlægger et reboardingforløb.

1. Praktik og Informationer

Forbered de lavpraktiske ting, som arbejdstation og IT-adgang, og klargør nødvendige informationer. Få formidlet om væsentlige ændringer i virksomheden,  og informer om eventuelle nye mål, samarbejdspartnere eller begivenheder. Det kan også være en god ide at sende nogle af informationerne før de vender tilbage, så medarbejderen ved hvad de kan forvente.

2. Kommunikation

Det er vigtigt at være transparent og tydelig i kommunikationen. Besvar de spørgsmål, som medarbejderen måtte have. Tag en dialog om de forventninger, der måtte være til medarbejderens første uger og måneder.

Du kan anvende diverse kanaler til at kommunikere forskellige emner ud, alt efter hvad det drejer sig om. Det kan være at nogle informationer kan sendes via mail eller intranet, og andre mere omfattende nyheder eller ændringer skal formidles på møder.

Du bør have forståelse for, at det tager tid og tilvænning at vende tilbage. Tag en dialog, hvor medarbejderens feedback og indtryk bliver hørt. Spørg ind til hvilke behov, som de kan have arbejdsmæssigt og mentalt. Derefter kan der laves en plan i fællesskab, som vil hjælpe på de udfordringer som kunne opstå.

Derved kan organisationen og medarbejderen hurtigere blive produktive, og chancen for at beholde en god medarbejder øges. Ved god kommunikation kan du undgå de usikkerheder, som medarbejderen måtte have i forbindelse med deres tilbagevenden. 

3. Tilbage til det sociale

Det kan i forlængelse af ovenstående være oplagt at lave en reboarding ”buddy”, som kan hjælpe med at dele erfaringer og informationer. Der kan ligge stor tryghed i at vide, hvem man kan tage fat i og dele usikkerheder med, og kan samtidig styrke det socialt aspekt.  

Hjælp medarbejderen med at genfinde kulturen i virksomheden, kollegaer og hverdagen. Dette kan eventuelt gøres ved at lave aktiviteter, som støtter og fremmer dette. Det kan også være at medarbejderen har et specifikt ønske selv.

4. Planlæg træning for nye værktøjer 

Det kan være svært at starte hårdt op på de sædvanlige opgaver. Du kan lave en genoptræningplan til nogle af de mere avancerede arbejdsgange, så medarbejderen kan finde formen igen. Det kan også være, at der er nye opdateringer til nogle gamle værktøjer, som kræver at medarbejderen gennemfører et kursus.

5. Evaluer på statusmøder

Du bør løbende holde statusmøder med medarbejderen, hvor der kan snakkes om udfordringer eller gode oplevelser. På denne måde kan du tilpasse forløbet løbende, hvis medarbejderen klarer sig bedre end forventet, eller har oplevet problemer. Dette kunne være at tilbyde yderligere træning, eller springe nogle trin over. Der kan også opstå nogle sociale problemer ved at vende tilbage, som du gør klogt i at lytte til og tilbyde hjælp bedst muligt.

Vil du have flere tips til reboarding?