Magtanvendelse

Om dette projekt

Det kan være en udfordrende opgave at træne personale i reglerne og det forbyggende arbejde omkring magtanvendelse. Med vores kursus får jeres medarbejdere den nødvendige viden om servicelovens regler og indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne.

E-læringen tager udgangspunkt i medarbejdernes centrale arbejdsopgaver og er inspireret af virkelige hændelser, så læringsoplevelsen kommer så tæt på hverdagen som muligt.

Kurset består af følgende moduler:

 • Regler for magtanvendelse
 • Forebyggelse af magtanvendelse
 • Quiz – Regler og pædagogiske værktøjer

Kurset er udviklet på baggrund af servicelovens regler og Socialstyrelsens håndbøger og vejledninger inden for området, og udviklet af KvaliCare i tæt samarbejde med samarbejdskommuner og jurister.

Målgruppe

SPL/SSA (sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter)

På kurset lærer du:

 • Borgernes rettigheder
 • Servicelovens regler
 • Pædagogiske værktøjer
 • Forebyggelse af magtanvendelse
 • Indberetningsskemaet

Kontakt os

  Kategori
  Kommuner, Sundhed
  Udbyder
  KvaliCare