Modul – Spørgeskema

Spørgeskemaundersøgelser med plan2learn

Trivselsmålinger, kundeundersøgelser, lederudvikling og arbejdsmiljø er blot få eksempler på områder, hvor der kan være et undersøgelsesbehov. Her kan det være en fordel at kunne måle og spore udviklingen over tid.

Spørgeskemaundersøgelser er en del af denne proces og kan være en omfattende opgave at stå med, hvis du ikke lige har det rette værktøj til at udføre opgaven.

Én ting er at udarbejde det skema, der skal understøtte dit undersøgelsesbehov.
En anden ting er at få det distribueret til de rette personer,administrere selve besvarelsen af skemaet og indhente dataen efterfølgende eller undervejs.

Sidst, men ikke mindst, har du brug for at kunne skabe et godt overblik over de indhentede resultater. På den måde bliver det nemt og overskueligt for alle, der skal gøre brug af undersøgelsesresultaterne.

Brugervenlig opsætning og flotte resultatvisninger

Med spørgeskemamodulet er det hurtigt og nemt at udarbejde spørgeskemaer, som du efterfølgende sender ud i organisationen, til dine kollegaer eller kunder.
Resultaterne registreres automatisk, så du og de tilknyttede ledere hele tiden – gennem flot og overskuelig grafik – kan følge med i udviklingen i resultaterne såvel som antallet af besvarelser blandt respondenterne.

Opsætningen af spørgeskemaet er brugervenligt, fleksibelt og nemt at arbejde med. Du vælger selv dine modtagere af spørgeskemaet, hvorvidt skemaet skal være obligatorisk eller frivilligt at besvare Samt om skemaet og besvarelserne skal være anonyme. Endeligt kan du knytte forskellige meddelelsestyper til hver enkelt skema, så brugerne automatisk får en påmindelse, hvis de mangler at foretage sig noget.

Det samme spørgeskema kan bruges igen og igen på forskellige målinger, hvilket giver dig et rigtig godt sammenligningsgrundlag. På den måde kan du nemlig hurtigt danne dig et nyttigt overblik over udviklingen fra periode til periode.