Modul – Datawarehouse

Plan2learn som datawarehouse.

At udtrække data til statistisk brug, overblik, ledelsesrapportering og lignende er noget alle kender til, hvis de arbejder inden for kursusadministration og uddannelsesplanlægning.

Der kan være brug for lynhurtigt at skulle skabe det store overbliksbillede over kursusaktiviteten for det forgange år, danne et beregningsoverblik for de samlede omkostninger inden for et givet område, skabe indblik i evalueringsresultater på tværs af fagområder m.fl.

Struktur og selvbestemmelse

Rapportgenerering og udtræk af data til Excel og PDF er allerede en del af plan2learns grundpakke. Har du derimod brug for at kunne lave et dataudtræk, der opfylder lige præcist dine behov, skal du kigge nærmere på modulet ”Datawarehouse”.

Datawarehouse giver dig mulighed for helt selv at bestemme, hvilke data dit rapportudtræk skal indeholde.

Der kan være tale om store mængder af data, der skal struktureres i en helt bestemt orden for at give dig det bedste overblik.

Vi hjælper dig i processen henimod det bedste overblik og laver en dataliste, som du efterfølgende kan udtrække til Excel direkte i plan2learn og lige så ofte, du har brug for det.