Spørgeundersøgelser

Du oplever

At det kan være en stor og krævende opgave at stå med planlægningen og udførelsen af organisationens trivselsmålinger, arbejdsmiljøundersøgelse, kundeundersøgelser eller lignende initiativer, hvor der kan være et undersøgelsesbehov. En ting er, at få udarbejdet de skemaer, der skal understøtte hele undersøgelsen. En anden ting er, at få undersøgelsen distribueret til de rigtige modtagere.

Løsningen med plan2learn

Med spørgeundersøgelser i plan2learn får du et værktøj som letter hele processen fra start til slut. Opsætningen af selve spørgeskemaet er både intuitivt og nemt at arbejde med. Her udpeger du bl.a. selv de målgrupper, der skal være en del af undersøgelsen, om undersøgelsen er obligatorisk eller frivillig at besvare for brugerne mv. Resultaterne registreres automatisk så du, ledelsen eller øvrige interessenter kan følge med i udviklingen af besvarelserne undervejs. Løsningen understøtter ligeledes udtræk af resultatdata til viderebearbejdning hos f.eks. dataanalytiker.

Spørgeundersøgelser med Plan2learn

Spørgeundersøgelser i plan2learn tager hånd om alle interessenter i processen:

Som Respondent bliver du præsenteret for et intuitivt og overskueligt flow i besvarelsen af skemaet

Som Leder kan du altid følge med i udviklingen af resultaterne vedr. egne medarbejdere, efterhånden som undersøgelsen skrider frem

Som Administrator får du et brugervenligt værktøj til opbygning, udsendelse og resultatoverblik af spørgerundersøgelser inden for mange forskellige områder

Som Dataanalytiker eller lignende får du et udtræk af samtlige resultater til eventuel viderebearbejdning og analyse i øvrige systemer

Processen gjort lettere med plan2learn

 • Opbygning

  Opsætningen af din spørgeundersøgelse er nem og intuitiv. Du behøver blot udfylde din målgruppe(r) som skal modtage undersøgelsen, og vælge om undersøgelsen er obligatorisk eller frivillig. Du indtaster så selv spørgsmålene og vælger deres rækkefølge.

 • Udsending

  Plan2learn sørger for en nem udsendelse af undersøgelsen, da du bare skal vælge målgruppe og bygge undersøgelsen. Når dette er gjort, kan du blot trykke send og så vil modtagerne automatisk få undersøgelsen tilsendt.

 • Besvarelse

  Modtagerne udfylder løbende spørgeundersøgelsen, og deres resultater vil automatisk registreres i plan2learn. Du kan derfor følge med i besvarelserne undervejs på en overskuelig facon.

 • Resultat

  Plan2learn lader dig nemt trække resultatdata ud til videre arbejde, så du eller ledelsen hurtigt kan tolke på besvarelserne. Samme spørgeskema kan nemt genbruges og anvendes som sammenligningsgrundlag.

Vil du høre mere?