Leder

Overblik over egne medarbejdere

Der kan være mange fordele forbundet med, at større organisationer og virksomheder har et godt kendskab til kompetencerne i egen organisation. Det er vejen frem, når det kommer til at styre og udnytte de interne ressourcer på bedst mulig vis.

Ledermodulet i plan2learn er med til at opbygge dette kendskab.

Som leder i plan2learn har du din egen personlige indgang, hvor du altid har et godt overblik over de faglige og uddannelsesmæssige aktiviteter og kompetencer, der knytter sig til dine egne medarbejdere.

Samlet rapportering og status

Udover, at du som leder har et godt overblik over aktuelle og afsluttede aktiviteter, kan du nemt følge med i aktiviteter og certificeringer med gyldighedsperioder, der nærmer sig udløb eller måske allerede er udløbet.

Er målgruppemodulet tilknyttet din løsning, har du ligeledes overblik over obligatoriske aktiviteter og kan nemt holde dig ajour i forhold til, om dine medarbejdere allerede er tilmeldt eller har gennemført disse forløb. Via ledersiden kan du lynhurtigt sende mails, hvor du opfordrer medarbejderne til at generhverve certifikater eller tilmelde sig obligatoriske kurser, hvis dette er påkrævet.

Statusrapporten giver dig det samlede overblik for alle dine medarbejdere. Her kan du lave et udtræk til Excel, som indeholder alle relevante informationer for de aktiviteter, der vedrører dine egne medarbejdere.