Moduler

Mulighederne med plan2learn er mange, når det drejer sig om, at få en tilpasset løsning, der er skræddersyet til lige netop jeres organisation.

 

Udover grundpakken, kan der tilkøbes en række specialmoduler, der hver især gør det muligt, at udvide systemet med yderligere funktionalitet og fordele, så den endelige løsning ender med at matche de individuelle behov i organisationen.

 

Har I andre behov, der ikke er dækket af vores eksisterende løsninger, udvikler vi gerne en særlig løsning specielt til jer.

Tilkøbsmoduler

 

 

AD-integration
AD integration i plan2learn sikrer ”single sign-on”, hvilket betyder, at brugeren automatisk valideres og logges ind i plan2learn med det samme login, som anvendes på brugerens AD netværk. Det vil sige, organisationens medarbejdere automatisk er logget ind i systemet samt at nyansatte automatisk bliver oprettet i plan2learn.

 

  Betaling
Gennemførsel af online betaling af kurser og aktiviteter.

 

 

Billet
Gennemførsel af online billetbestilling med mulighed for at udføre en enkelt bestilling eller massebestillinger.

 

 

E-læring (SCORM)
E-læringsmodulet giver mulighed for at afspille færdige e-læringspakker direkte i plan2learn. (E-læringsmodulet understøtter formatet SCORM (version 1.2 og 1.4).

 

 

Konference
Med konferencemodulet er det muligt, at oprette konferencer hvor brugerne kan tilmelde sig forskellige arrangementer og workshops på selve konferencen. Modulet giver mulighed for at oprette et flot program, der samtidigt fungerer som en online tilmeldingsblanket med et godt overblik over hvilke valgmuligheder der findes .

 

 

Opgaver (Workflow)
Oprettelse af opgaver der er rettet mod et helt hold, eller den enkelte kursist. Opgaverne kan bruges til at huske workflowet i forbindelse med hold eller brugere, f.eks. bestilling af lokaler og forplejning, opfølgning på kursusbeviser m.m.

 

 

Sagsbehandler
Gør det muligt for sagsbehandlere at varetage tilmeldingsprocessen og kursuskorrespondancen for andre brugere. Sagsbehandleren får automatisk oprettet et kalenderskema for hver bruger, som kan være med til at øge overblikket ved længerevarende forløb.

 

 

SMS
Sms-modulet er en del af grundpakken, når man køber plan2Learn og koster som udgangspunkt ikke ekstra. Sendte sms’er afregnes efter forbrug.

 

 

Økonomi
Integration til organisationens økonomisystem gør det nemt for administratorer, at overføre faktureringsdata direkte fra plan2learn til organisationens økonomisystem.

 

  Webservice
Plan2learn webservice gør det nemt, at markedsføre udbud af kurser og aktiviteter på organisationens egen hjemmeside.