Grundpakken

Plan2learn sælges først og fremmest som en grundpakke med alle standardfunktioner til udførelse af almen kursus- og aktivitetsstyring.

Det betyder at organisationen med grundpakken alene, er i stand til at arbejde effektivt med administration, markedsføring, planlægning, efterbehandling og gennemførelse af kurser og aktiviteter.

 

Selve grundpakken er bygget op omkring de tre grundmoduler: Kursist, Administrator og Underviser, som tilsammen danner basis for samtlige funktioner i systemet.

 

Størrelsen på grundpakken afhænger udelukkende af organisationens individuelle behov og kan naturligvis udvides og justeres løbende.

 

Neden for følger en oversigt over udvalgte funktioner og fordele med grundpakken i plan2learn.

Fordele med plan2learn grundpakke:

 

   

Fælles indgang for alle
Medarbejdere og øvrige interessenter har direkte adgang til organisationens samlede udbud af kurser, uddannelser, konferencer og øvrige aktiviteter.

 

Professionelt it-værktøj til kursus- og aktivitetsstyring

Kræver ingen programinstallation.

 

Online til- og afmelding
Online tilmelding og afmelding samt automatisk håndtering af ventelister sikrer adgang til altid opdaterede deltagerlister og mødeprotokoller.

 

Automatisk udsending af e-mails
Korrespondancer mellem systemet og brugere sker via e-mail. Heriblandt bekræftelsesmails vedr. til- og afmelding, optagelse på venteliste samt diverse påmindelser vedrørende holdtstart og evaluering.

 

Online gruppefora
Online grupperum for undervisere og kursister med internt forum samt mulighed for dokumentudveksling, opgaveaflevering, beskeder og mailudsending.

 

Automatisk kalenderbooking

Mulighed for automatisk overførsel af kalenderaftaler i Outlook - plan2learn bruger formatet ICalender.

 

Online mødeprotokol
Mødeprotokollen er altid tilgængelig for undervisere og instruktører, så de har mulighed for at registrere og opdatere fremmøde og gennemførelse med det samme.

 

Dynamisk varslingssystem
Automatisk varsling af systemopdateringer, opgavelister samt eventuelle mangler og overbookinger i planlægningsfasen.

 

Online håndtering af brugerdatabasen
Søgning og håndtering af brugere i den samlede database gør det nemt og overskueligt for administratorer at håndtere enkelte eller flere brugere i samme arbejdsgang mhp. udførelse af diverse kursusrelaterede handlinger.

 

Dynamisk overblik
Online kalenderværktøj for administratorer med overblik og direkte adgang til dagens hold og tilmeldingsfrister.

 

Online evaluering
Værktøj til oprettelse og udarbejdelse af evalueringsskemaer samt online brugerevaluering af kurser og aktiviteter.

 

Online dokumenthåndtering
Kursusbeviser, brevskabeloner og øvrige flettedokumenter håndteres nemt i samspil med f.eks. holdlister og brugerdatabase.

 

Rapport og statistik
Online udtræk til Excel og PDF i rapportform samt adgang til statistisk overblik over tilmeldingsaktiviteter, login, brugerdatabase m.m.

 

Online søgning
Diverse søgemuligheder på alle niveauer er med til at optimere brugervenligheden og sikre at kursister såvel som administratorer og undervisere nemt kan skabe sig et overblik og finde det de søger i systemet.

 

Kursusagenter
Online forespørgsel på kurser og hold.

 

Print katalog
Online print af PDF-katalog for brugere af systemet med mulighed for selv at bestemme indholdet i kataloget.

 

Online supportværktøj
Online hjælp og support til administratorer gennem værktøjet ProTicket med mulighed for support, fejlmelding, forslag til rettelser og ønsker om ny funktionalitet.

 

Brugerdrevet innovation
Årligt brugerseminar for alle plan2learn kunder som et led i videreudvikling og optimering af systemet.